Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-08 21:14:05

Tommy Johansson

Avdelningschef Energisystem

016-16 25 58

registrator@ei.se