Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:05:08

Marielle Lahti och Albin Carlén

Projekt Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Marielle Lahti: 016-542 91 32
Albin Carlén: 016-542 91 33