Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-01 08:07:40

Lena Jaakonantti

Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

registrator@ei.se