Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 03:12:30

Lena Jaakonantti

Analytiker/ingenjör

016 -16 27 74

registrator@ei.se