Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-05-28 10:39:06

Kristina Welin

Analytiker

Avdelningen för marknadsövervakning och internationella frågor

016-16 27 18