Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:35:15

Karin Alvehag

Avdelningschef Slutkundsmarknader

016 -16 27 29

registrator@ei.se