Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 18:21:37

Carl Johan Wallnerström

Biträdande avdelningschef

016-16 25 62

registrator@ei.se