Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 16:05:06

Astrid Qvarnlöf

Enhetschef kommunikation

016-16 27 90

registrator@ei.se