Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-19 17:41:47

Alexandra Westerdahl

Biträdande projektledare

016-542 91 30

ei-kortare-ledtider@ei.se