Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-12-03 16:58:11

Alejandro Egüez

Analytiker

Marknadsövervakning och internationella frågor

016-542 91 18