Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-03 07:51:32

Alejandro Egüez

Analytiker

Marknadsövervakning och internationella frågor

016-542 91 18