Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-04 05:04:43

Aida Makvandi

Analytiker

Marknadsövervakning och internationella frågor

016-16 27 00

registrator@ei.se