Postadress

Box 155, 631 03  ESKILSTUNA

Besöksadress

Libergsgatan 6, Eskilstuna 
Här finns karta på hitta.se

Ei:s möteskontor i Stockholm, Drottninggatan 26
Här finns karta på hitta.se

Fakturaadress

Energimarknadsinspektionen
FE 914
838 74 Frösön

Telefon

Växel: 016-16 27 00

Registratur: 016-16 27 07

Press: 016-16 27 90 

Konsumentfrågor: Ställ din fråga i Ei:s frågeforum 

Organisationsnummer

202100-5695

E-post

registrator@ei.se

Besökstider

Vanliga öppettider: måndag - fredag kl. 09.00-15.00. Lunchstängt kl. 11.30-13.00.

Observera att myndigheten kan ha ändrade öppettider till exempel i samband med längre helgdagar.

Öppettider registratur

Vanliga öppettider: måndag - fredag kl. 09.00-15.00. Lunchstängt kl. 11.30-13.00.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet. Det betyder att det du skickar till oss via e-post eller brev blir allmän handling och kan lämnas ut till andra. Vi sparar allmänna handlingar och registrerar dem i vårt diarium.