Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 21:36:17

Timprisavtal på Elpriskollen

Nu kan du som konsument jämföra timprisavtal på Elpriskollen.se. Timprisavtal införs för att du som vill ska kunna välja ett avtal där du kan påverka din elkostnad genom att undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar.

På Elpriskollen.se kan du jämföra priset på de allra vanligaste elavtalen. Från och med den 11 maj 2020 kan du jämföra vilket timprisavtal som är billigast och/eller passar dig bäst.

Ska jag välja ett timprisavtal eller ett traditionellt rörligt elavtal?

Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal är att du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning när du har ett timprisavtal. Att planera din elförbrukning kan medföra både lägre elpris och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Om du har teknik som anpassar din elförbrukning utifrån elprisets utveckling så behöver du ett timprisavtal för att ta del av vinsten av att du har en flexibel energianvändning.

Tänk på det här innan du väljer timprisavtal

Du bör inte välja ett timprisavtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.

Så här gör du om du vill välja timprisavtal

  1. Jämför de olika timprisavtalen på Elpriskollen Länk till annan webbplats.
  2. Ta kontakt och teckna ett timprisavtal med en elhandlare
  3. Elnätsföretaget kommer då se till att din elförbrukning mäts per timme (detta steg får ta högst tre månader).

Steg tre är kostnadsfritt och ingenting som du kommer att betala för.

Frågor

Om du har några frågor om timprisavtal, förbrukning, mätning eller liknande kan du ta kontakt med oss på Ei via vårt konsumentforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL