Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-01 13:52:53

Energispartips

Här hittar du information om vad du kan göra för att minska energiförbrukningen i hemmet.

En minskad energiförbrukning påverkar förutom miljön även plånboken, eftersom energibesparingsåtgärder har en direkt effekt på elräkningen.

Läs mer om flytta och minska din elanvändning.

Kommunala energi- och klimatrådgivare

Kontakta gärna energi- och klimatrådgivare för att få vägledning om hur du kan minska energianvändningen. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri och vänder sig till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer

Här kan du läsa mer om vad rådigivarna kan hjälpa till med. Länk till annan webbplats.

Jag vill hitta energi- och klimatrådgivare i min kommun

På Energimyndighetens webbplats kan du enkelt söka efter energi- och klimatrådgivare i just din kommun Länk till annan webbplats..

Det ska bli enklare för kunderna att styra sin energiförbrukning

Svenska konsumenters elförbrukning är idag inte särskilt flexibel. Flexibilitet handlar om kundens möjlighet att styra sin förbrukning till tider på dygnet då elnätet inte är så ansträngt. På en välfungerande marknad bör kunderna flytta sin efterfrågan från elnätet och köpa mindre el när det är dyrt och mer när det är billigt, vilket jämnar ut priserna. Vissa elhandlare har börjat erbjuda flexibilitetstjänster, till exempel möjligheten att ladda ett batteri eller elbil billigt på natten och använda den billiga elen under dagen för att undvika högre elpriser.

Läs mer om de vanligaste avtalstyperna på sidan Elavtal – vad kan man välja mellan och vad är skillnaden?

Installation av nya elmätare

Senast 1 januari 2025 ska alla hushåll i Sverige ha nya, smarta elmätare. Mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. De nya mätarna ska bidra till att kunderna får bättre koll på sin elförbrukning och kan välja att undvika att använda mycket el när den är som dyrast.

Här kan du läsa mer om funktionskraven på de nya elmätarna.

Ei har till uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden

Energimarknadsinspektionen (Ei) har lagt fram förslag på åtgärder som kan stimulera efterfrågeflexibilitet, det vill säga åtgärder som gör det attraktivt för elkunder att flytta sin elförbrukning.

Läs mer i Ei:s artikel Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader?

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL