Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-26 18:29:05

Anmäla klagomål eller informera Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätverksamhet

Som privatperson kan du informera och tipsa Ei om du tycker att en utövare av nätverksamhet för el, naturgas eller fjärrvärme inte följer regler. Du kan också göra en anmälan om klagomål.

Exempel på nätverksamhet

Information och tips till Ei

Du kan lämna information och tips om nätverksamhet till oss genom att använda vårt kontaktformulär, ringa till oss, skicka e-post eller brev. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

När du lämnar information eller tips tar vi ställning till om vi ska utreda eller på annat sätt hantera det som står i informationen eller tipset. Vi har ofta inte möjlighet att återkoppla till dig som lämnat information och tips. Du kan ställa frågor i vårt konsumentforum. Länk till annan webbplats.

Anmälan till Ei

Du kan göra en anmälan om klagomål på nätverksamhet till oss. Du bör göra anmälan skriftligen och lämna dina kontaktuppgifter till oss eftersom vi behöver kunna kontakta dig både för frågor och återkoppling.

När du gör en anmälan skapar vi ett ärende hos oss och tar ställning till om vi ska utreda det som står i anmälan. När vi utreder en anmälan kallas det tillsyn. Den nätutövare som du har anmält kommer att få ta del av din anmälan.

Personuppgifter när du kontaktar oss

Ei är en statlig myndighet. Det betyder att det du skickar till oss via e-post eller brev blir allmän handling och kan lämnas ut till andra. Här kan du läsa mer om allmänna handlingar och personuppgifter.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL