Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-03-31 22:03:46

Elförbrukning och elmätare

Det är elnätsföretaget som ansvarar för att registrera och mäta din elförbrukning. Elmätarens uppgifter används som underlag för debitering av kostnad från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. När du får elräkningen ser du hur mycket el du har använt och hur mycket det kostar.

Energimarknadsinspektionen (Ei) har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på nya funktionskrav för framtidens elmätare. För att leva upp till kraven behöver alla elnätsföretag i Sverige byta ut eller uppdatera kundernas elmätare.

Om du inte redan fått så kommer du att inom de närmaste åren få elmätaren kostnadsfritt utbytt till en ny så kallad smart elmätare. Elmätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Smarta elmätare har flera fördelar

Bland annat kommer det bli enklare för dig att läsa av och följa din elanvändning. De nya mätarna ska klara timvis mätning och det ska vara enklare att koppla på olika tjänster för energieffektivisering, så att du kan styra din elförbrukning på ett smart sätt. De nya mätarna hjälper också elnätsföretaget att balansera elnätet och att upptäcka elavbrott snabbare.

Här kan du läsa mer om de nya funktionskraven.

Timmätning

Med timmätning läser elmätaren av förbrukningen hos kunden varje timme, i stället för en gång per månad. Du har rätt att få din elförbrukning mätt per timme utan extra kostnad. Du kan alltså begära att få information från ditt elnätsföretag som visar din förbrukning per timme. Du har också rätt till timmätning om du tecknar ett elhandelsavtal (till exempel timprisavtal) som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme.

Bra att veta om timprisavtal

Med ett timprisavtal/timavtal betalar du vad elen faktiskt kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandelsföretagets påslag och moms.

Timprisavtal kan vara bra för dig som har möjlighet att styra din elförbrukning till olika timmar på dygnet och har både tid och intresse att följa marknadens svängningar. Passar alltså dig som är beredd att ta risken att priset kan stiga både fort och kraftigt. För att kunna ha timbaserat rörligt pris behöver du en mätare som mäter per timme.

Kan inte din befintliga elmätare avläsas per timme, ska elnätsföretaget byta elmätare inom 3 månader efter det att du som kund har framfört din begäran.

Timprisavtal passar inte dig som har liten koll på marknadens svängningar eller få möjligheter att styra om din elförbrukning relativt enkelt och snabbt.

Så här gör du för att ta reda på din elförbrukning

  1. Börja med att ta reda på vilket elnätsföretag du har. Det är elnätsföretaget som ansvarar för att registrera och mäta din elanvändning. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.
  2. Gå sedan till företagets webbplats och logga in på Mina sidor. På Mina sidor brukar uppgiften om din elförbrukning synas. Du kan också kontakta elnätsföretaget och fråga om uppgiften.

Om du misstänker att elmätningen är fel

Det är mycket sällan som elmätaren mäter fel. Men om du misstänker att mätningen inte stämmer finns en viss ordning som Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar att du ska följa för att kolla upp riktigheten.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har tydlig information om hur du går tillväga om du misstänker att elmätningen är fel Länk till annan webbplats.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL