Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-29 22:24:43

Vad betyder symbolerna på Elpriskollen

På Elpriskollen används olika symboler. Här beskriver vi några av dem.

Tillsynssymbol

Om det visas en tillsynssymbol (röd triangel med ett utropstecken) på elhandelsföretaget i Elpriskollen så finns det ett tillsynsbeslut från Ei riktat mot företaget med ett föreläggande att vidta rättelse gällande någon av ellagens konsumentskyddande bestämmelser (även kallat ellagens kundnära bestämmelser).

Illustrationen visar hur tillsynssymbolen ser ut på Elpriskollen. Det är en röd triangel med ett utropstecken.

Tillsynssymbolen tas bort när elhandelsföretaget har rättat sig och följt samtliga punkter i tillsynsbeslutet eller om elhandelsföretaget har överklagat Ei:s beslut och fått rätt i domstol.

Tillsammans med tillsynssymbolen finns också en text som kortfattat sammanfattar beslutet. Texten syns om du som besökare håller muspekaren över tillsynssymbolen.

Illustrationen visar olika symboler som finns på Elpriskollen. Samma information finns i text här på webbsidan.

Sol, vind, vatten, biobränsle och bra miljöval

  • Solenergi är förnybar energi och produceras ifrån solceller som fångar solens strålar som omvandlas till energi.
  • Vindkraft är förnybar energi och produceras ifrån vindar som fångas i vindkraftverkets vingar (vindturbiner) som omvandlas till energi.
  • Vattenkraft är förnybar energi som produceras ifrån strömmande vatten som omvandlas till energi.
  • Biobränsle är förnybar energi som produceras med restprodukter ifrån skogsindustrin som torv och annat skogsavfall som omvandlas till energi.
  • Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till annan webbplats.