Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Vad är det du betalar för och till vem

Kort sammanfattat skulle man kunna säga att dina elkostnader består av tre delar.

  • Elanvändning – betalas till elhandelsföretaget (elhandelsavtal)
    Transport av el till hemmet – betalas till elnätsföretaget (elnätsavtal)
  • Energiskatter och avgifter – betalas till staten
  • Utöver det tillkommer moms på 25 procent för de tre posterna. *Energiskatten är för närvarande 35,3 öre/kWh exklusive moms. Invånare i kommuner som har reducerad energiskatt betalar 25,7 öre/kWh exklusive moms.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bra information om elräkningen, dina kostnader för elcertifikat, med mera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*År 2018 fattade riksdagen ett beslut om att flytta energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebar inga ökade kostnader, bara en förflyttning av skattekostnaden.