Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 00:16:42

Vad är det du betalar för och till vem

Kort sammanfattat skulle man kunna säga att dina elkostnader består av tre delar.

  • Elanvändning – betalas till elhandelsföretaget (elhandelsavtal)
    Transport av el till hemmet – betalas till elnätsföretaget (elnätsavtal)
  • Energiskatter och avgifter – betalas till staten
  • Utöver det tillkommer moms på 25 procent för de tre posterna. *Energiskatten är för närvarande 35,3 öre/kWh exklusive moms. Invånare i kommuner som har reducerad energiskatt betalar 25,7 öre/kWh exklusive moms.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har bra information om elräkningen, dina kostnader för elcertifikat, med mera Länk till annan webbplats.

*År 2018 fattade riksdagen ett beslut om att flytta energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan. Det innebar inga ökade kostnader, bara en förflyttning av skattekostnaden.