Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-29 23:57:10

Innan du väljer - kolla klagomålslistan

De flesta elhandelsföretag (kallas även elhandlare) har inga klagomål men innan du väljer så kolla om Konsumenternas Energimarknadsbyrå har fått in klagomål på företaget.

Det kan handla om vilseledande marknadsföring, felaktig fakturering eller höga brytavgifter vid byte av elhandelsföretag. Listan uppdateras varje kvartal.

Klagomålsinformation hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Ei sammanställer också en rapport om vad konsumenterna kontaktar Ei om

Ei:s rapport Konsument på elmarknaden - klagomålsstatistik

Rapporten sammanfattar vad konsumentkontakterna om elmarknaden handlat om. Rapporten görs ungefär vartannat år.

Ei har sett en ökning av antalet klagomål vad gäller olika typer av oschyssta affärsmetoder, till exempel elhandlare som tillämpar oskäliga avtalsvillkor eller genomför byte av elhandelsföretag (elhandlare) utan konsumentens godkännande. Här är det tydligt att det handlar om en handfull elhandelsföretag som drar på sig merparten av alla klagomål.

Här kan du ta del av den senaste rapporten Ei R2020:04.