Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-08 04:07:01

Fjärrvärme

Som fjärrvärmekund har du en relativt svag ställning gentemot ditt fjärrvärmeföretag,

Samtidigt finns det ett visst skydd som kan vara bra att känna till.

Ditt skydd som fjärrvärmekund

  • Om ditt fjärrvärmeföretag vill ändra avtalsvillkoren till din nackdel, så måste företaget informera dig senast 2 månader innan de nya villkoren börjar gälla. Om fjärrvärmeföretaget inte informerat dig om ändrade avtalsvillkor har de inte rätt att tillämpa de nya avtalsvillkoren.
  • Fjärrvärmeföretaget måste motivera varför en prishöjning är skälig.
  • Som kund har du rätt att begära förhandling om priset och den kapacitet du avtalat om. I samband med en sådan begäran har du rätt att få den information som du behöver för att kunna förhandla med företaget.
  • Om ni inte kommer överens, måste fjärrvärmeföretaget meddela dig muntligt eller skriftligt om att förhandlingen är avslutad, och om anledningen till varför ni inte nått en överenskommelse.
  • Om du inte kommer överens med ditt fjärrvärmeföretag har du möjlighet att ansöka om medling hos fjärrvärmenämnden Länk till annan webbplats.. Du har 3 veckor på dig från den dag då förhandlingen avslutades. Ett fjärrvärmeföretag får inte tillämpa nya villkor förrän det gått 3 veckor från det att en förhandling eller medling avslutats.
  • Du har möjlighet att säga upp ditt fjärrvärmeavtal utan kostnad. Normal uppsägningstid brukar vara 3 månader.

Konsumentskydd vid fjärrvärmeavbrott

För att fjärrvärmeföretaget ska få stänga av fjärrvärme till din bostad eller lokal gäller vissa villkor.

Fjärrvärmeföretaget har rätt att stänga av din fjärrvärme om du som är konsument försummat dina skyldigheter enligt avtalet, till exempel om du inte har betalat dina räkningar för fjärrvärme.