Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-27 15:13:50

El

I Sverige är handeln med el avreglerad sedan 1996 och du kan välja elhandelsföretag (kallas även elhandlare), men inte elnätsföretag

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som granskar elnätsföretagens naturliga monopolställning på elmarknaden och ser till att elhandelsföretagen följer de regler som finns.

Ei föreslår lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre.