Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-03 05:01:54

Ei tar bort avtalstypen Rörligt pris 1 år

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen har Energimarknadsinspektionen (Ei) inlett arbetet med att ta bort avtalstypen Rörligt pris 1 år från Elpriskollen.

I december 2020 förbjöd Patent- och marknadsdomstolen elhandelsföretag att erbjuda konsumenter elavtal med rörligt pris med bindningstid på mer än tre månader.

Domen har vunnit laga kraft och kan räknas som prejudikat, det vill säga att domen ska anses gälla i allmänhet på marknaden i Sverige. Här kan du läsa domen i sin helhet - mål nummer PMT 3960–20 Länk till annan webbplats.

Med anledning av Patent- och marknadsdomstolens dom har Ei inlett arbetet med att ta bort möjligheten att rapportera avtalstypen rörligt pris med ett års bindningstid.

Övrig information om domen

Konsumentverket bedriver tillsyn över avtalsvillkorslagen Länk till annan webbplats.. Om du har några frågor angående Patent- och marknadsdomstolens dom kan du ta kontakt med Konsumentverket.

Om du har några allmänna frågor kring Ei:s beslut att ta bort den aktuella avtalstypen från Elpriskollen kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Jonas Grape
Jurist

016-16 25 33