Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 18:58:58

Ursprungsmärkning av el

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen har haft på miljön.

Som kund ska du få information om ursprunget

Alla elhandelsföretag är skyldiga enligt lag att redovisa ursprunget för företagets totala elförsäljning, om det till exempel är specifik el producerad från vind eller vatten, eller om det är el hänförlig till den så kallade residualmixen.

Elhandelsföretaget ska även informera om miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Informationen om elens ursprung ska finnas tillgänglig och meddelas kunderna. Vanligtvis görs det genom information i samband med fakturering, reklam och på den egna webbplatsen.

Elhandelsföretaget ska kunna garantera ursprunget

För att elhandelsföretaget ska kunna garantera ursprunget på den el de sålt, måste de köpa så kallade ursprungsgarantier (UG). Ursprungsgarantier (UG) är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Energimyndigheten är den myndighet som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier (UG).

Vad är residualmix?

Om du som kund inte gör ett aktivt miljöval får du el från något som kallas residualmix.

Ei tillhandahåller varje år beräkningen av residualmixen till elhandelsföretagen så de kan redovisa den egna försålda energimixen. Residualmixen är samma för alla landets elhandelsföretag.

Du kan bidra till miljövänlig elproduktion

Ursprungsgarantierna ger dig som elkund möjlighet att se varifrån elen kommer och med kundmakt kan du bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige.

Ei kontrollerar att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder

Enligt ellagen och Ei:s föreskrift om ursprungsmärkning ska elhandelsföretagen informera sina kunder (konsument eller näringsidkare) om hur den levererade elen är producerad samt ange elens miljöpåverkan (åtminstone koldioxidutsläpp och mängd kärnbränsleavfall).

Det är Ei:s föreskrift som anger vad elhandelsföretaget ska informera sina kunder om när det gäller ursprungsmärkningen. Föreskriften anger ett minimikrav vad företaget måste visa.

Elhandelsföretagen kan givetvis välja att informera ännu mer till sina kunder än minimikravet, för att värna om en god kundkommunikation.

Mer information

Mer om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats. har också information om ursprungsmärkning.

Du kan också läsa mer på vår sajt på den del som främst vänder sig till branschen och har fördjupad information.

Här hittar du information om ursprungsmärkning och residualmix på ei.se