Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 17:07:27

Skulle ett timprisavtal kunna vara bra för dig?

Ett timprisavtal följer timpriserna på elbörsen och kan variera mycket över tid. Bland annat beroende på årstid, men också beroende på nederbörd och vind.

El är ofta dyrare på vintern än på sommaren i Norden.

En vanlig vardag under vinterhalvåret innehåller normalt två pristoppar

Den ena infaller på morgonen då de flesta elkunder vaknar, lagar frukost och gör sig i ordning för dagen. Den andra infaller i slutet av dagen då de flesta kommer hem från jobbet och samtidigt lagar middag, startar diskmaskinen och så vidare.

Det kan vara svårt att flytta sin matlagning till billigare timmar på dygnet. Däremot skulle du, genom någon form av automatisering av till exempel värmepumpen i ett eluppvärmt hus, kunna undvika att den går för fullt under dygnets dyraste timmar.

Det finns även andra sätt att flytta förbrukning från dyra till billigare timmar

Du kan göra det på egen hand, med hjälp din elhandlare eller med hjälp av ett energitjänste­företag (eller en aggregator) som är specialiserad på just detta. Den som har en elbil kan dra nytta av prisskillnaderna över dygnet genom att ladda den när elen är billigare.

Att flytta till exempel hälften av en eluppvärmd villas förbrukning från de dyraste timmarna till timmar strax innan eller efter dessa, skulle kunna innebära att hushållets energikostnad kan sänkas med 10–20 procent (exklusive kostnaden för nät och skatter).

Skillnaden mellan ett månadsbaserat rörligt elpris och ett avtal om timpris

Med månadsrörligt elpris betalar du samma elpris per kWh under hela månaden (ett genomsnitt av månadens timpriser illustrerat av en rät linje i grafen).

Med ett timpris varierar priserna istället timme för timme. För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika (att förbruka el) de dyraste timmarna och istället förbruka på de billigaste.

Illustrationen visar att priserna går upp och ned över dygnets timmar.