Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-23 20:43:04

Får elnätsföretagen höja avgifterna hur mycket som helst?

Många kunder har fått höjda elnäts­avgifter. Flera har hört av sig till Energimarknadsins­pektionen (Ei) och undrat varför och hur det är möjligt att avgifterna höjs så mycket när elnäts­företagen har monopol på sin verksamhet. Många undrar också om det går att motsätta sig en högre elnäts­avgift och om det går att påverka den. Här svarar vi på frågorna.

Frågor och svar om elnätsavgifterna

Det korta svaret är nej. Elnätsföretagen driver sina verksamheter som legala monopol och vi på Ei beslutar hur stora deras intäkter får vara, för fyra år i taget. Vi beslutar om en intäktsram för varje elnäts­företag. Sedan är det upp till varje enskilt elnätsföretag att besluta om sina avgifter, så länge de håller sig inom sin intäktsram.

Alla elnätsföretag har olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel vara dyrare om företagets elnät ligger i glesbygd, med få kunder per meter nät, jämfört med ett elnät i en stor stad med många kunder. Elnätsföretagens ägare kan också ha olika krav på företagets vinst.

Här kan du läsa mer om nätföretagens elnätsavgifter.

Nej. Elnätsföretagen har monopol på elnätsverksamhet inom sitt geografiska område. Du måste alltså anlita det elnätsföretag som äger elnätet i det område där din fastighet ligger.

På Energimarknadsinspektionens webbplats Nätkoncessioner för område Länk till annan webbplats. går det att söka fram vilka elnätsföretag som äger elnätet i olika delar av Sverige.

Elnätsföretagen måste rapportera in sina elnätsavgifter (nättariffer) till oss på Ei en gång per år. Vi sammanställer dem så att det blir möjligt att jämföra avgifterna.

Läs mer om nätavgifter och jämför elnätsavgifterna hos olika elnätsföretag.

Elnätsavgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen kan du påverka genom att byta till en lägre säkring. Då får du en lägre kostnad men du minskar också ditt maximala effektuttag, det vill säga hur mycket el du kan använda på en och samma gång. Den rörliga delen kan du påverka genom att använda mindre el.

Om ditt elnätsföretag har infört den nya prismodellen för elnät som inkluderar en effektavgift kan du också sänka din elnätsavgift genom att undvika att använda mycket el samtidigt eller på tider då elnätet är hårt belastat.

Energimyndighetens guider för dig som vill energieffektivisera. Länk till annan webbplats.

Om du är missnöjd med höjningen av elnätsavgiften ska du börja med att kontakta elnätsföretaget och be dem beskriva varför de höjer avgiften. Om du efter det fortfarande är missnöjd kan du, beroende på vad det gäller, kontakta myndigheter och organisationer för att få råd, vägledning eller göra en anmälan.

Här kan du läsa mer om vad du kan anmäla till Ei och hur du kan gå tillväga.

Elnätsföretagens intäkter ska täcka deras kostnader för administration, underhåll och utveckling av elnätet. De har också rätt att ta ut en rimlig vinst .

Det finns lagar och regler som bestämmer hur Ei ska beräkna elnätsföretagens intäktsramar. Det vill säga hur höga avgifter de ska få ta ut. Ei vill att intäktsramarna beräknas på ett annat sätt än idag. Det är viktigt att elnätsföretagen kan utveckla sina elnät och bygga nytt där det behövs. Men det måste ske så kostnadseffektivt som möjligt, så att elnätsavgiften inte blir högre än nödvändigt.

Just nu diskuterar politikerna hur intäktsramarna ska beräknas framöver. Ei hoppas att nya reglerna ska finnas på plats när det är dags att besluta intäktsramarna för perioden 2028 – 2031.

Läs mer om varför Ei anser att intäktsramarna gör att elnätsföretagen överkompenseras.

Antagligen inte. Vi behöver ta höjd för att elnätsföretagen i större utsträckning ska kunna bygga ut och förstärka elnätet. Dagens elnät är till exempel inte byggda för att hantera de stora mängder el som behövs nu när allt fler produkter och tjänster drivs med, eller kräver mer el. Att modernisera elnätet kommer att kosta mycket pengar. Men elnätsavgifterna måste hålla en rimlig och marknadsmässig nivå för både hushåll och företag.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL