Februari 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-100304

Artikel 61 Kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i RfG

by , https://ei.se, 2016-12-10 12:51:21

Ei har tagit fram kriterier för att bevilja undantag. Kriterierna har tagits fram i samråd med berörda systemansvariga och ägare av kraftproduktionsanläggningar. Samt med andra intressenter som vi anser vara berörda av nätföreskriften RfG.

Februari 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-100304

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.