Hantera ekonomiska risker vid handel av el

FCA handlar om att ge marknadens aktörer möjlighet att hantera ekonomiska risker vid handel av el, risker som följer av priser varierar såväl över tid som mellan olika elområden. Det är ett behov som finns både hos producenter och förbrukare.

FCA ska:

  • säkerställa att marknadens aktörer har tillräckliga möjligheter att hantera ekonomiska risker
  • reglera förhandstilldelning av kapacitet mellan elområden
  • upprätta en metod för att bestämma långsiktig kapacitet för överföring mellan elområden.

Konsekvenser för aktörerna (sammanfattning)

Under förutsättning att överföringsrättigheter inte införs på svenska elområdesgränser är endast ett fåtal av förordningens artiklar aktuella för Svenska kraftnät och Ei.

Ei beslutade våren 2017 att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter på de svenska elområdesgränserna (se beslut enligt artikel 30 nedan).

Det innebär att metoderna enligt artikel 49, 51, 57, 59 och 61 inte behöver implementeras av Svenska kraftnät. Under förutsättningen att det inte utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter på svenska elområdesgränser måste Ei fatta ett nytt beslut minst vart fjärde år.

Pågående och avslutade ärenden för FCA

EU-förordningen innehåller en rad olika metoder och villkor som Ei ska fatta beslut om.

Tabellen nedan visar vilka metoder och villkor som ännu inte är godkända av Ei, dessa har status "pågående". Metoder och villkor som har status "godkänd" är sådana som Ei redan har godkänt. Det finns också metoder och villkor som har blivit ändrade efter att Ei godkände dem första gången, datum för när Ei godkände ändringarna finns då angivet.

Tabellens sista kolumn är tänkt att ge en övergripande bild över hur implementeringen av metoderna fortlöper. Metoderna kan ha status "implementerad", "ej implementerad" eller "försenad".

Metoder som har status "implementerad" är på plats och ska följas. Metoder som har status "ej implementerade" är inte implementerade men följer den implementeringsplan som finns beskriven i samtliga metoder. Metoder som har status "försenad" är metoder som inte följer den implementeringsplan som finns beskriven i metoden. Vid några av metoderna anges en kort anledning till vad förseningen beror på.

Illustration symbol FCA

Pågående ärende

Status

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4)

Pågående

Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) Pågående 
Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3) Pågående 
Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 1 (SE1) Pågående 
Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Polen (PL) – Sverige 4 (SE4) Pågående 
Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Litauen (LT) – Sverige 4 (SE4)  Pågående 
Artikel 30.3, 30.4 och 30.5 Bedömning av risksäkringsmöjligheter på elområdesgränsen Tyskland/Luxemburg (DE/LU) – Sverige 4 (SE4)  Pågående

Avslutade ärende

Status

Implementering

Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar - Hansa Godkänd: 2020-12-17  Ej implementerad
Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar - Baltikum Avslagen: 2020-11-17 
Artikel 10 Metod för samordnad kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar – Norden Godkänd: 2019-10-30  Ej implementerad
Artikel 17 Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata  Godkänd: 2018-03-01  Försenad
Artikel 18 Metod för gemensam nätmodell  Godkänd: 2018-07-02  Försenad
Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Litauen (LT) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter  Avslutad:
2017-05-10
 
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 1 (SE1) Avslutad:
2017-04-17
 
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Finland (FI) – Sverige 3 (SE3) Avslutad:
2017-04-17
 
Artikel 30.1 och 30.2 Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Polen (PI) – Sverige 4 (SE4) Avslutad:
2017-04-18
 
Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter Avslutad:
2017-04-12 
 
Artikel 30.1, 30.2 och 30.5 b) Beslut att det inte ska utfärdas långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) samt säkerställa andra långsiktiga risksäkringsmöjligheter Avslutad:
2017-04-12
 
Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 2 (DK2) – Sverige 4 (SE4) Godkänd: 2018-05-17   
Artikel 30.6 Beslut om arrangemang elområdesgränsen Danmark 1 (DK1) – Sverige 3 (SE3) Godkänd: 2018-05-17  
Artikel 30.6 Beslut om arrangemang för elområdesgränsen Litauen (LT) - Sverige 4 (SE4) Godkänd:
2018-11-29
 
Artikel 49 och 59 förslag till uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen samt fördelning av kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen Godkänd: 2017-09-18  Ej implementerad
Artikel 51 (1) Ansökan om godkännande av förslag till harmoniserade regler för tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter Godkänd: 2017-10-02
Ändrad 2019-10-29
Ej implementerad
Artikel 57 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Godkänd: 2019-05-22 Ej implementerad

Intressanta länkar

* Engelska namnet är: Forward Capacity Allocation (FCA)

*ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) är en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet