Maj 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-102771

Artikel 78 kriterier för undantag från en eller flera bestämmelser i HVDC

by , https://ei.se, 2018-12-11 13:43:24

Ei ska ta fram kriterier för att bevilja undantag. Kriterierna ska anges efter samråd med berörda systemansvariga, ägare av HVDC anläggningar och ägare av kraftparksmoduler anslutna genom likström till elnät samt med andra intressenter som Ei anser vara berörda av HVDC.

Maj 2017 fattade Ei beslut i ärendet.

Ärendenummer:

2016-102771

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.