Kaukolämpö

Vaikka yksittäisellä kaukolämpöasiakkaalla on suhteellisen heikko asema suhteessaan kaukolämpöyritykseen, hänellä on kuitenkin tietty suoja kaukolämpöasiakkaana.

Suojasi kaukolämpöasiakkaana

  • Jos kaukolämpöyritys haluaa muuttaa sopimusehtoja sinun tappioksesi, yrityksen on ilmoitettava sinulla tästä viimeistään kaksi kuukautta ennen uusien ehtojen voimaantuloa.
  • Kaukolämpöyrityksen tulee myös ilmoittaa esimerkiksi perustelut hinnankorotukselleen.
  • Asiakkaana sinulla on aina oikeus pyytää neuvotteluja hinnasta ja toimitettavasta määrästä. Sinulla on tällaisen pyynnön yhteydessä oikeus saada tarvitsemasi tiedot voidaksesi neuvotella yrityksen kanssa.
  • Jos esimerkiksi kaukolämpöyrityksesi haluaa nostaa hintaa, sinulla on oikeus pyytää neuvotteluja.
  • Ellette pääse yhteisymmärrykseen, kaukolämpöyrityksen pitää ilmoittaa sinulle suullisesti tai kirjallisesti neuvottelujen päättymisestä ja syystä, minkä vuoksi ette päässeet yhteisymmärrykseen.
  • Sinulla on myös mahdollisuus pyytää Kaukolämpölautakunnan (Fjärrvärmenämnden) suorittamaan välitystä asiassa.
  • Sinun on huolehdittava siitä, että välityshakemuksesi on saapunut Kaukolämpölautakunnalle kolmen viikon sisällä neuvotteluiden päättymispäivästä.
  • Ellei kaukolämpöyhtiö ole ilmoittanut sinulle muuttuneista sopimusehdoista, heillä ei ole oikeutta soveltaa uusia sopimusehtoja. Heillä ei ole myöskään oikeutta soveltaa uusia ehtoja ennen kuin on kulunut kolme viikkoa neuvotteluiden tai välitysyrityksen päättymisestä.
  • Sinulla on oikeus sanoa irti kaukolämpösopimuksesi ilman lisäkuluja. Normaali irtisanomisaika on tavallisesti kolme kuukautta.

Kuluttajasuoja kaukolämpökatkoksen yhteydessä

Tietyt ehdot täytyy olla voimassa, jotta kaukolämpöyritys voisi sulkea kaukolämmön asuntoosi tai toimitiloihisi.

Kaukolämpöyrityksellä on oikeus sulkea kaukolämpösi, jos olet kuluttajana laiminlyönyt sopimuksen mukaiset velvollisuutesi esimerkiksi jättämällä maksamatta kaukolämpömaksusi.