Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Elnätsföretagens dokument - förhandsreglering 2012-2015

Viktiga dokument som kan vara bra att ha kännedom om när det gäller förhandsregleringen av intäktsramar.

Dokumenten är till för att hjälpa elnätsföretagen att lämna de uppgifter som krävs för att Ei ska kunna fatta beslut i förhandsregleringen av elnätstariffer.

Här hittar du alla dokument som tillhör förhandsreglering av intäktsramar elnät tillsynsperiod 2012-2015

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL