Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 14:32:11

Ärende 2022-102379

Uddevalla Energi Elnät AB har ansökt om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en befintlig 52 kV luftledning inkl. markförläggning för del av luftledningen, mellan transformatorstationerna Ramseröd och Uddevalla Norra i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

Ei vill göra er uppmärksam på att aktuellt ärende i det här remissutskicket samordnas med ärende 2022-102377 och 2022-102378

Senaste dag för yttrande

2023-08-01

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.