Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-30 04:28:29

Ärende 2022-102377

Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om ändring av nätkoncession för linje.

För del av luftledning från Uddevalla Östra till Rimnersområdet i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Den ska konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning).

Ei vill göra er uppmärksam på att aktuellt ärende i det här remissutskicket samordnas med ärende 2022-102378 och 2022-102379

Senaste dag för yttrande

2023-08-01

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.