Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-10-03 19:15:58

Ärende 2021-101933

Umeå Energi Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd för ombyggnation av del av befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Denna ansökan avser en luftledning (NL91) vid Stornorrfors i Umeå kommun, Västerbottens län.

Detta ärende hör även ihop med 2021–101934 och 2021–101935.

Senaste dag för yttrande

2022-04-18

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.