Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ärende 2021-101871

Vattenfall Vindnät Sverige AB har ansökt om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en ny 170 kV ledning i markkabelutförande mellan en ny station i vindkraftspark Vargträsk till station i vindkraftpark Fäbodberget i Lycksele och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Senaste dag för yttrande

2022-02-22

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.