Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2020-103610

Kraftringen Nät AB har ansökt om att höja spänningsnivån i nätet i deras områdeskoncession.

Ansökan avser en höjning av högsta tillåtna spänningsnivå från nuvarande 12 kV till 24 kV (konstruktionsspänning). Aktuell områdeskoncession berör Lund kommun, Lomma kommun och Staffanstorp kommun i Skåne län.

Senaste dag för yttrande

2021-06-08

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.