Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ärende 2019-102920

Jönköping Energi Nät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att höja spänningsnivån i nätet i deras områdeskoncession 368 DH.

Ansökan avser en höjning av spänningsnivån till 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning).

Senaste dag för yttrande

2021-04-06

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.