Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-02 15:34:39

Ärende 2019-102444

Ellevio AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en mark- och luftledning från Ljusdal till Edeforsen samt Edeforsen till Stene i Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Den ska drivas med 45 kV (nominell spänning) och konstrueras för 52 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få fortsatt tillstånd.

Senaste dag för yttrande

2022-12-19

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.