Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2019-102390

Ellevio AB ansöker om tillstånd för spänningshöjning av redan tillståndsgiven ledning.

Ansökan avser tillståndsgiven ledning mellan stamnätsstation Tovåsen och vindkraftpark Gubbaberget i Ljusdals och Ånge kommuner, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Senaste dag för yttrande

2020-03-30

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.