Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2019-102380

Ellevio AB har ansökt om tillstånd att fortsätta använda tre befintliga markkablar (nätkoncession för linje)

Ansökan avser en befintlig 84 kV ledningen från Högberga transformatorstation till Vattenfalls luftledning (ärendenummer 2019-102380) och två befintliga 84 kV ledningar från Kyrkvikens transformatorstation till Vattenfalls luftledning (ärendenummer 2019-102379), Lidingö kommun i Stockholms län.

Senaste dag för yttrande

2021-10-20

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.