Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-03 07:37:25

Ärende 2018-102556

8 april 2020 meddelade Skellefteå Kraft Elnät AB en justering av den ansökta sträckningen för ledningen. På grund av den ändrade sträckningen behöver Ei remittera ärendet igen. Nytt material är märkt "Nytt material".

Skellefteå Kraft Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 170 kV-luftledning från ST 24 Kvistforsen till ST 18 Bergsbyn i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Senaste dag för yttrande

2021-02-05

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.