Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 03:38:24

Ärende 2017-103411

Skellefteå Kraft Elnät AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda två befintliga kraftledningar.

Ansökan avser två 36 kV markledningar vid Sörböle/Anderstorp i Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Senaste dag för yttrande

2018-10-29

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.