Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2017-101619

Affärsverket Svenska Kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd för ombyggnation av befintlig ledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser flytt av en 400 kV luftledning från Borgvik till Kilanda vid Öresjö i Trollhättans och Lilla Edets kommuner, i Västra Götalands län.

Senaste dag för yttrande

2017-12-11

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.