Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-07-03 05:02:57

Ärende 2016-102489

Svenska kraftnät ansöker om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 400 kV luftledning mellan Skogssäter och Stenkullen i Trollhättans, Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner, Västra Götalands län.

Observera att denna ansökan handläggs tillsammans med Vattenfalls ansökan som avser sambyggnation av en del av sträckan och som handläggs i ärende 2016-102595.

Senaste dag för yttrande

2018-03-12

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.