Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2010-102399

Svenska Kraftnät ansöker om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en 400 kV luftledning från Midskog till Storfinnforsen i Ragunda, Östersunds och Sollefteå kommuner i Jämtlands och Västernorrlands län samt ny nätkoncession för ombyggnation vid stationen Midskog (tidigare 2017-100351).

Senaste dag för yttrande

2017-11-27

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.