Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Ärende 2010-102398

Svenska Kraftnät ansöker om förlängning av nätkoncession.

Avseende en befintlig 400 kV luftledning från Grundfors till Storfinnforsen i Sollefteå, Strömsund, Dorotea, Åsele, Vilhelmina och Storuman kommuner, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

Senaste dag för yttrande

 2017-11-20

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.