Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2008-105210

Svenska Kraftnät har hos Energimarknadsinspektionen (Ei) ansökt om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en befintlig 400 kV kraftledning från Porjusberget till Grundfors i Jokkmokk, Arvidsjaur, Sorsele och Storumans kommuner i Norrbottens och Västerbottens län, samt ansökt om tillstånd för att få bygga en ny 400 kV kraftledning inom Porjus befintliga kraftstation i Jokkmokks kommun i Norrbottens län.

Senaste dag för yttrande

2017-11-20

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.