Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2008-100038

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för linje).

Ansökan avser en luftledning (UL5 S1-5) från Grundfors till Ramsele i Dorotea, Sollefteå, Storuman, Strömsunds, Vilhelmina och Åsele kommuner i Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län. Ansökan avser även en omdragning av den befintliga ledningen (UL5 S1-5) för inkoppling av ledningen till den nya stamnätsstationen i Grundfors.

Senaste dag för yttrande

2019-02-25

Dokument till ärendet

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.