Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-09-29 09:44:38

Söka behörighet till e-tjänsten för koncessionsansökan och Företagsportalen

Innan man som elnätsföretag kan börja använda e-tjänsten Dinkel och Företagsportalen måste man söka behörighet. Här hittar du behörighetsansökan och mer information.

Det är firmatecknaren som måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Behörighet för firmatecknare

  • Fyll i behörighetsansökan Pdf, 470.8 kB. och skicka in den till Ei. Mer information finns på ansökan.
  • Du får svar från oss via e-post när ansökan godkänts och du kan logga in och börja använda e-tjänsten.

Ansökan behöver bara göras en gång per företag och behörigheten gäller tills vidare.

Behörighet för flera personer

Om fler personer på företaget ska ha behörighet är det firmatecknaren som ger behörighet. Alla som ska rapportera måste även ha mobilt BankID.

Mer information

Om du har frågor om e-tjänsten eller behörighet, kan du kontakta oss på 016-16 27 00 och be att få bli kopplad till avdelningen för tillstånd och prövning.

Här kan du också läsa om vår personuppgiftshantering.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL