Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-09-26 17:43:00

Kontakta oss på Tillstånd och prövning

Avdelningen är indelad i fyra enheter.

Enhet Nord, Mitt och Syd hanterar följande ärenden utifrån var ledningen kommer placeras geografiskt

 • ny nätkoncession för linje, så kallad nyansökan, inklusive ombyggnation av befintlig ledning på grund av ändrad sträckning eller teknik
 • återkallelse av nätkoncession för linje och återställningsåtgärder för ledningar
 • villkorsändring av befintlig nätkoncession
 • tillsynsärenden, det vill säga ledning utan tillstånd
 • förhandsmedgivande för ledning och station
 • förlängd färdigställandetid.

Enhet Nord handlägger även

 • nätkoncession för område och spänningshöjning
 • tillstånd till överlåtelse av nätkoncession för område
 • gränsändring av nätkoncession för område.

Enhet Mitt handlägger även

 • samtliga ärenden avseende koncession för naturgas.

Förlängningsenheten hanterar följande ärenden

 • förlängning av nätkoncession för linje, så kallad förlängningsansökan
 • nätkoncession för linje för befintlig leding, så kallad sen förlängningsansökan
 • tillfällig förlängning av nätkoncession för linje
 • omprövning av nätkoncession för linje.

Vi hjälper dig med dina frågor

I punktlistan nedan hittar du vem du ska kontakta beroende på vilken fråga du har.

 • Planerings- och prioriteringsfrågor samt frågor om status i ärenden
  Kontakta ansvarig enhetschef: Annika Gullans Wiklund (Nord), Jeanette Johannssen (Mitt), Therese Jagestig Bjurquist (Syd). Om du har frågor om ett ärende som hanteras av förlängningsenheten, kontakta enhetschef Eva Nordlander. 
 • Frågor om icke koncessionspliktiga nät (IKN)
  Kontakta Conny Bäckman, Louise Hultmark eller Elias Carlsson.
 • Frågor om en begäran om komplettering
  Kontakta den handläggare som angetts som kontaktperson på begäran i fråga.
 • Kartrelaterade frågor samt gränsändring av nätkoncession för område
  Kontakta Louise Norlin.
 • Frågor om digitalt material, inklusive fastighetsförteckning
  Kontakta Anna Wandell.
 • Arkivfrågor, exempelvis kopior på gamla beslut
  Kontakta registraturen, telefon 016-16 27 07, eller mejl registrator@ei.se.

Vill du skicka mejl till oss?

Vill du ställa din fråga via mejl är våra mejladresser fornamn.efternamn@ei.se.
Du kan också ringa vår växel 016-16 27 00.

Vilken enhet hanterar vilka län?

Den vänstra kartan visar de län som hanteras av enhet Nord, den mellersta enhet Mitt och den längst till höger enhet Syd. Du hittar också länen listade under kartorna.

Illustration över Sverigekarta som visar indelad vilka län som ingår och som hanteras av Ei:s enhet för Syd, Mitt och Norr när det gäller koncessioner.

Län som hanteras av enhet Nord

Enhet Nord hanterar ärenden som rör följande län:

 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Dalarna

Kontaktperson enhet Nord

Annika Gullans Wiklund, enhetschef Nord.

Län som hanteras av enhet Mitt

Enhet Mitt hanterar ärenden som rör följande län:

 • Gävleborg
 • Värmland
 • Örebro
 • Västmanland
 • Uppsala
 • Stockholm
 • Södermanland
 • Östergötland
 • Gotland

Kontaktperson enhet Mitt

Jeanette Johannssen, enhetschef Mitt.

Län som hanteras av enhet Syd

Enhet Syd hanterar ärenden som rör följande län:

 • Västra Götaland
 • Jönköping
 • Halland
 • Kronoberg
 • Kalmar
 • Blekinge
 • Skåne

Kontaktperson enhet Syd

Therese Jagestig Bjurquist, enhetschef Syd.

Chef för avdelningen för tillstånd och prövning

Daniel Norstedt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL