Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-03 02:36:02

Ärende 2020-102588

Vessige Biogas Ekonomisk förening har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om att få bygga och använda en kompressorstation för att möjliggöra överföring av biogas till transmissionsnätet.

Ansökan avser en ny kompressorstation sydväst om Lastad i Falkenbergs kommun, Hallands län.

Vill du lämna synpunkter eller svara på en remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remisser genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.