Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Ärende 2020-102572

Swedegas AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd om att få bygga och använda en naturgasledning för överföring av biogas.

Ansökan avser en ny ca 60 meter lång naturgasgasledning från kompressorstation sydväst om Lastad till transmissionsledning på fastigheten Lastad 5:9 i Falkenbergs kommun, Hallands län.

Vill du lämna synpunkter eller svara på remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remiss genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.