Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-12-06 02:30:17

Ärende 2020-102572

Swedegas AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om tillstånd om att få bygga och använda en naturgasledning för överföring av biogas.

Ansökan avser en ny ca 60 meter lång naturgasgasledning från kompressorstation sydväst om Lastad till transmissionsledning på fastigheten Lastad 5:9 i Falkenbergs kommun, Hallands län.

Vill du lämna synpunkter eller svara på en remiss?

Du kan lämna synpunkter och svara på remisser genom att skicka mejl eller brev till Ei. Det är viktigt att du anger vilket ärende det gäller (ärendenumret). Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Övriga remissinstanser, myndigheter och kommuner

För myndigheter, kommuner, företag och organisationer föredrar vi om ni mejlar yttrandet till oss. Fyll gärna i ärendenumret i ämnesraden i mejlet till oss.